Zes prachtige plekken om in de herfst te bezoeken

Tijdens de corona-zomers hebben we massaal (her)ontdekt hoe mooi ons eigen land is. Maar als de zon wat lager aan de hemel staat en de bomen verkleuren, is Nederland misschien nog wel mooier!

Vrouw maakt een herfstwandeling in het bos

Zeker als de zon erbij komt, zijn de herfstkleuren een lust voor het oog. Verder is het najaar natuurlijk hét seizoen van de paddestoelen. Om u van al dat moois te laten genieten, hebben we van noord tot zuid zes prachtige plekken geselecteerd voor een heerlijke herfstwandeling of -fietstocht.

Lauwersmeer

Het Lauwersmeergebied is niet alleen erg mooi, maar ook zeer afwisselend. Uitgestrekte rietlanden, jonge loofbossen, grasland en begroeide zand- en kleiplaten maken het een paradijs voor veel vogelsoorten, waaronder de zeearend. Zeker in het voor- en najaar kun u er veel verschillende soorten aantreffen. Dat komt om het Lauwersmeer één van de belangrijkste rust- en foerageergebieden in West-Europa is voor trekvogels. Rondom het Lauwersmeer zijn veel – meestal onverharde – wandelpaden. Fietsers kunnen gebruik maken van het uitgebreide fietspadennetwerk. 

Dwingelderveld

Net als het Lauwersmeer is ook het Dwingelderveld een Nationaal Park. Het is een uniek stuk natuur en het grootste natte heidegebied van West-Europa. Daardoor komen er veel bijzondere soorten voor, zoals bijvoorbeeld de wespenorchis en andere orchideeënsoorten. Verder heeft u een goede kans om een ree of een vos tegen te komen. Of wat dacht u van kraanvogels? Die zoeken vanaf oktober de zon weer op om hopelijk volgend voorjaar weer terug te komen om hier te broeden.

Speulderbos

Eigenlijk is heel de Veluwe prachtig, maar het Speulderbos is extra bijzonder. De bomen die er staan, zijn met name eiken en beuken. Veel ervan hebben grillige vormen, wat het Speulderbos de bijnaam ‘Het bos met de dansende bomen’ heeft opgeleverd. Omdat het vroeger gemeenschappelijk bezit was van de lokale boeren is er met veel beleid gekapt. Alleen rechte bomen gingen om, de ‘kromme’ bleven staan. Zeker in de herfst – en helemaal als het een beetje mistig is – hangt er daardoor een magische sfeer en zou het bos een geweldige locatie zijn voor een fantasy-film.

Biesbosch

Ook de Biesboch is een Nationaal Park én een uitzonderlijk gebied. Het is namelijk het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Daardoor vindt u in dit door kreken doorsneden gebied veel wilgenvloedbossen. Sinds 1988 woont de bever er weer en inmiddels is de populatie flink gegroeid. Ook broedt hier al jaren een paartje visarenden. Met een beetje geluk ziet u ze, als ze niet al zijn vertrokken naar warmere oorden. De Biesbosch kunt u wandelend of fietsend verkennen, maar ook met de kano of een ander (fluister)bootje.

Duinen en strand bij Schoorl

De kust is natuurlijk een prachtige plek om in de herfst te bezoeken. Dat geldt zeker voor het duingebied bij Schoorl. Hier vindt u de hoogste duinen van Nederland. Staatsbosbeheer waakt over dit gebied, waar open duinen worden afgewisseld met dichte, oude bossen en natte vlakten. Echt uniek zijn de heidevelden, die zelden zijn te vinden in de duinen. Verder groeien er meer dan achthonderd soorten paddenstoelen. In het gebied is zo’n zestig kilometer wandelpad aangelegd en ook fietsers hebben niets te klagen.

De Meinweg

We sluiten af met een schitterend stuk natuur in het zuiden: Nationaal Park de Meinweg. Het ligt in het oosten van Midden-Limburg en grenst aan drie zijden aan Duitsland. De Meinweg kenmerkt zich door een grote variatie aan landschappen. Zo vindt u er bijvoorbeeld droge heidegebieden, beekdalen, vennen en broekbossen. Ook in geologische zin is het gebied bijzonder. Het is namelijk een terrassenlandschap met drie steile overgangen. Het hoogteverschil tussen die terrassen is maar liefst vijftig meter!

Veel wandel- en fietsplezier gewenst!

Uiteraard is dit slecht een kleine greep uit de vele prachtige gebieden die u in Nederland kunt vinden. Ongetwijfeld ook bij u in de buurt. Waar u ook heengaat om te genieten van de herfst, we wensen u veel wandel- en fietsplezier.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.