Man met bivakmuts breekt in met koevoet

Beveiligingscertificaten

Wij willen u graag attenderen op het bestaan van een geldigheidsduur met betrekking tot diverse beveiligingscertificaten.

Mogelijk heeft u voor een van uw verzekeringen ook een verplichting waarin door de verzekeraar is bepaald dat u dient te beschikken over een geldig beveiligingscertificaat. Vaak komt dit pas aan de orde als er schade is. Mocht dan blijken dat de geldigheidsduur van uw certificaat is verstreken dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor een schade-uitkering.

Hieronder hebben wij een aantal belangrijke punten voor u op een rijtje gezet:

Het VbV-SCM certificaat (3 jaar geldig na inbouw)

Soms wordt voor uw autoverzekering, uw bedrijfsautoverzekering, uw motorverzekering of pleziervaartuigverzekering een alarminstallatie verplicht gesteld. Ook voor de caravanverzekering en voor bijvoorbeeld aanhangers kan een alarmsysteem worden gevraagd. Praktisch altijd geldt de aanvullende eis, dat dit een VbV-SCM-goedgekeurd systeem moet zijn. Wat houdt dit nu precies in?

Kiwa SCM Certificatie BV certificeert beveiligingssystemen die ten doel hebben diefstal van en uit/af mobiele objecten te beperken, alsmede de kwaliteit van de inbouw van deze systemen in of op deze mobiele objecten.

Hieronder vallen personenauto's, vrachtwagens, motorfietsen, werkmaterieel, boten, caravans en aanhangers. Een geheel nieuwe activiteit is de toepassing van voertuigvolgsystemen in mobiele objecten waardoor een voertuig na de diefstal weer opgespoord kan worden. De keuring van deze systemen vindt plaats bij gerenommeerde keuringsinstituten in binnen- en buitenland, zoals TNO.

Een beveiligingssysteem dat is goedgekeurd door Kiwa SCM biedt veel voordelen:

 • U loopt maar liefst 12 keer minder kans dat uw voertuig gestolen wordt;
 • Daarnaast verkleint het de kans op inbraak aanmerkelijk;
 • Uw verzekeraar waardeert uw voorzorgsmaatregelen en beloont dit goede gedrag in veel gevallen met gunstiger verzekeringsvoorwaarden;
 • Een groter gevoel van veiligheid.

Let op! VbV- SCM certificaat voor personenauto’s en motorfietsen zijn 3 jaar geldig na inbouw.
Na inbouw van het VbV-SCM-gecertificeerde systeem is uw VbV-SCM-certificaat 3 jaar geldig! Daarna dient het systeem jaarlijks gekeurd te worden om het certificaat te behouden. Verzekeraars kunnen bij diefstal de schade afwijzen, als het certificaat 3 jaar oud en niet verlengd is! Zorg er dus voor dat uw systeem op tijd gekeurd is.

VRKI  Borgcertificaten en Borg Opleveringsbewijzen zijn vijf jaar geldig

 • Veel verzekeraars eisen dat een woonhuis of bedrijfsgebouw is voorzien van een goedgekeurd beveiligingssysteem (alarminstallatie).
 • Een dergelijk systeem dient te worden geïnstalleerd door een erkend BORG-technisch beveiligingsbedrijf die de beveiliging moet aanleggen volgens de richtlijnen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 • BORG-beveiligingsbedrijven maken een beveiligingsplan met organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen dat past bij het risico op inbraak voor de betreffende woning of het onderhavige bedrijfspand.
 • Nadat de beveiligingsinstallatie is opgeleverd geeft het BORG-beveiligingsbedrijf een zogenaamd “BORG beveiligingscertificaat” of “opleveringsbewijs” af.  Dit certificaat is vijf jaar geldig (mits jaarlijks onderhoud is uitgevoerd).
 • Als een document is verlopen, dient door het BORG-beveiligingsbedrijf de risicoklasse opnieuw vastgesteld te worden en het certificaat te worden vernieuwd dan wel verlengd.
 • Als het certificaat is verlopen loopt u het risico dat een verzekeraar de schade kan afwijzen. Daarom is het belangrijk dat u gedurende de verzekeringsduur over een geldig certificaat beschikt.
 • Meer informatie over het certificaat kunt u terugvinden op de website.