Personeels- en beloningsbeleid Amaska

Zoals uit onze dienstverleningsdocument blijkt gaan wij zorgvuldig om met de advisering van zowel schade- als levensverzekeringen.

Bij het aanstellen van nieuw personeel wordt gekeken of de opleidingen van de toekomstige medewerker aansluiten bij de functie en de taken welke verricht moeten worden.

Hierna wordt bepaald welke verantwoordelijkheden bij de nieuwe functie passen en of de nieuwe medewerker bevoegd is om zelfstandig te mogen beslissen.

Beoordelingscriteria

Amaska Verzekeringen B.V. kent geen verplichte prestatie-eisen(dwang), maar werkgever verwacht dat de medewerkers zich voor 100 % inzetten.

Wel dienen medewerkers zich te scholen zodat het bedrijf kan voldoen aan de eisen welke door de AFM aan financiƫle instellingen worden gesteld.

Risicoanalyse

Aangezien er binnen ons bedrijf geen variabele beloningen worden uitgekeerd is het negatieve effect op gedrag dat niet in het belang van de klant is dan als nihil te beschouwen. Wij werken niet met bonussen.

Beleid voor Beheerst Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is vastgesteld door directie van Amaska Verzekeringen B.V