Personeels- en beloningsbeleid Amaska Verzekeringen

Zoals uit onze dienstenwijzer blijkt gaan wij zorgvuldig om met de advisering van zowel schade- als levensverzekeringen.

Bij het aanstellen van nieuw personeel wordt gekeken of de opleidingen en ervaringen van de toekomstige medewerker aansluiten bij de functie en de taken welke verricht moeten worden.

Hierbij wordt bepaald welke verantwoordelijkheden bij de nieuwe functie passen en of de nieuwe medewerker bevoegd is om zelfstandig te mogen beslissen.

Beoordelingscriteria

Amaska Verzekeringen B.V.  kent geen verplichte prestatie-eisen(dwang), maar de werkgever verwacht dat de medewerkers zich voor 100 % inzetten in het belang van onze klanten.

Ook dienen medewerkers zich regelmatig te scholen zodat er wordt voldaan aan de eisen welke door de WFT aan financiële instellingen worden gesteld.

Beloningsbeleid (zie hieronder pdf-document)

Het beloningsbeleid is vastgesteld door de directie van Amaska Verzekeringen B.V.